FinProfile-seurakisojen kisaohjelma 2020

                        
      
        5v      7v      9v      11v     13v      15v      
                            

ti 9.6.   40m      40m      40m     keihäs    pituus   pituus          
      pallo    pituus   keihäs    60m      60m     100m  

ti 16.6.  pituus  keihäs  150m   150m   korkeus  korkeus
      40m    40m    kuula   kiekko  200m   300m

ti 23.6.  keihäs  400m   pallo   kuula   keihäs  keihäs   
      200m   pituus  1000m   1000m   1000m   800m     
                                               
ti 7.7.    40m aj   40m aj    40m aj   korkeus   korkeus   korkeus    
        pituus    keihäs   keihäs    60m aj   60m aj   80/100m aj   
                            
ti 21.7.   40m      40m      150m    150m     pituus   pituus 
        keihäs   pallo    korkeus  pituus    200m    300m         
                                                                
ti 4.8.    40m     40m    pituus   kuula    kiekko   kiekko    
        pallo     korkeus   kuula    3-loikka  3-loikka  3-loikka

la 8.8.   Iitti-hölkkä  
                                                            
ti 11.8.   40m     40m      40m      korkeus   keihäs   keihäs      
      pituus  pallo    pituus    60m     60m      100m  

                                  
ti 25.8.   pallo    pituus    pallo    keihäs   kuula    kuula    
        400m      400m     1000m   1000m   1000m   800m   

 
ti 1.9.   FinProfile-seurakisojen päätöstapahtuma